Κάντε "κλικ" για να δείτε σε μεγαλύτερο μέγεθος το εξώφυλλο

Τίτλος: C: από τη Θεωρία στην Εφαρμογή
(Γ' Έκδοση, 2016)
Συγγραφείς: Γ. Σ. Τσελίκης - Ν. Δ. Τσελίκας
ISBN: 978-960-93-1961-4
Σελίδες: 832
Διαστάσεις: 17x24
Διάθεση:


Τα περιεχόμενα του βιβλίου:
List bullet
Τύποι Δεδομένων – Δήλωση Μεταβλητών – Τελεστές
List bullet
Είσοδος & Έξοδος Προγράμματος
List bullet
Έλεγχος Προγράμματος και Βρόχοι Επανάληψης
List bullet
Πίνακες
List bullet
Δείκτες
List bullet
Χαρακτήρες και Αλφαριθμητικά
List bullet
Συναρτήσεις
List bullet
Αναζήτηση και Ταξινόμηση Πίνακα
List bullet
Δομές και Ενώσεις
List bullet
Διαχείριση Μνήμης και Δομές Δεδομένων
List bullet
Αρχεία
List bullet
Προεπεξεργαστής και Μακροεντολές
List bullet
Δημιουργία Μεγάλων Προγραμμάτων
List bullet
Εισαγωγή στη C++
List bullet
Εισαγωγή στην Java
List bullet
Επαναληπτικές Ασκήσεις